Alleen inwoners mogen digitaal meebeslissen

Sprint 1 test digitale participatie in combinatie met het attribuut: woonplaats.

Het Digitale Identiteitslab is momenteel in volle gang. De deelnemende gemeenten zijn onderverdeeld in 3 sprints waarbij verschillende casussen centraal staan. De eerste sprint gebeurt in samenwerking met gemeente Groningen, Emmen en Almelo. In deze sprint wordt gekeken naar digitale participatie met behulp van een digitale identiteit. De app oplossing van Forus wordt hierbij getest in de gemeentelijke context.

Tijdens het Fieldlab Common Ground en digitale identiteit (eind september in Zwolle) is de eerste sprint van start gegaan. Groningen, Emmen en Almelo zijn drie dagen bezig geweest met een design sprint, onder begeleiding van Waag. Het doel was om digitale participatie te verrijken met digitale identiteit. Hierbij ging het concreet om het realiseren van digitale participatie bij de verdeling van wijkbudgetten. Hierbij willen de deelnemende gemeenten zeker weten dat een bewoner woonachtig is in de betreffende wijk en dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

Voorbeeld: Stel dat gemeenteraad Emmen een miljoen euro te besteden heeft voor de wijk Angelslo. Ze geven aan dat iedereen ideeën mag aandragen over hoe dit bedrag besteed gaat worden. De voorwaarde is wel dat alleen bewoners van Angelslo mogen stemmen op ideeën en het geld mogen verdelen. Daarvoor is het van groot belang dat je met behulp van je digitale identiteit kunt aantonen dat je woont in Angelslo. Een digitale identiteit moet in deze case dus de mogelijkheid geven om het attribuut over adres te delen. Op basis van deze identiteit en dit attribuut wordt betrouwbaar bepaald dat je woonachtig bent in de wijk Angelslo en dus mag mee beslissen over de wijkbudgetten.

In het Fieldlab heeft Forus deze oplossing gebouwd bij het digitale participatie platform Consul en daar digitale identiteit bijgevoegd. Hierdoor is het mogelijk om je als bewoner van de wijk Angelslo uit Emmen je te identificeren. Dit is mogelijk door het attribuut over je adres in je digitale identiteit te laden en deze daarin op te nemen.

Dankzij dit resultaat kunnen belangrijke participatievraagstukken, waar ook geld mee gemoeid is, sneller en makkelijker ook via het digitale kanaal verlopen. De gemeente wil namelijk wel zekerheid hebben dat het om bewoners uit de stad of wijk gaat en dat dit eenduidig geverifieerd is. Op die manier kan niet Jan en alleman zich bemoeien met budgeten. Dat is misschien geen probleem als de vraag is of de schommel rood of blauw moet worden, maar wel als het om serieuze wijkbudgetten gaat. Digitale participatie is voor veel gemeenten interessant omdat hiermee een bredere doelgroep van bewoners bereikt kan worden.

Tijdens de slotdag van het Fieldlab is deze oplossing gepresenteerd. Veel lovende woorden werden er gesproken en een aantal gemeenten heeft aangegeven dat ze graag van deze oplossing gebruik willen maken. Zodat zij digitale identiteit in hun digitale participatie oplossing kunnen toepassen. Vervolgstap is dat we dit eerst gaan testen bij bewoners uit Groningen, Emmen en Almelo. Om te beginnen in Emmen en dat zal in november of december gaan plaatsvinden. Meer info daarover volgt zo snel mogelijk.

In Groningen kreeg de sprint een vervolg in de zoektocht naar Digitale Participatie tools. Zie hier een kort verslag van die opvolging.

Auteur: Donovan Karamat Ali – Open Data Coordinator Gemeente Utrecht