Over het Digitale Identiteitslab

Een groot gedeelte van ons maatschappelijk leven speelt zich inmiddels digitaal af. We interacteren online met onze vrienden, we bankieren online, we kopen online producten en diensten en regelen online onze zaken met de overheid, zoals onze belastingaangifte. Je zou kunnen stellen dat we intussen meer ‘online’ leven dan ‘offline’, en onze interactie met de maatschappij vaker digitaal is dan analoog.  

Al deze interacties vinden plaats via digitale systemen en kanalen. Deze zijn elk ontworpen met een specifiek doel, en definiëren daarmee onze digitale representatie in de maatschappij. Dit gebeurt op basis van gegevens die we zelf beschikbaar stellen (BSN nummer, koopgedrag, tweets) of gegevens waarop systemen ons indelen. Al deze ‘sub’-identiteiten  zou je nu kunnen zien als je digitale identiteit. Maar is dit een ideale situatie?

Op dit moment heeft de gebruiker geen regie op deze identiteit; stukjes worden vormgegeven door Facebook, stukjes door de gemeente, een deel door AirBnB en een deel door CoolBlue.  Dit gebrek aan regie vergroot het risico op schending van de privacy, werkt identiteitsfraude in de hand en maakt het lastig er ‘zelf’ grip op te krijgen.

Het Digitale Identiteitslab gaat op zoek naar nieuwe ideeën, concepten en concrete tools die een betrouwbare en veilige digitale identiteit kunnen vormgeven en de grip erop kunnen vergroten. Hierbij worden verschillende stakeholders gevraagd zich te mengen in het debat. Zo zullen we verschillende perspectieven van o.a. burgers, experts, kunstenaars en ambtenaren bij elkaar brengen voor een compleet beeld op het vraagstuk rond digitale identiteit.

Verschillende ideeën en toepassingen die op het gebied van digitale identiteit bestaan zullen worden onderzocht via verschillende wegen. Van initiatieven die zich nog in conceptstadium bevinden tot tools die al in gemeentelijke context worden gebruikt.

Het Digitale Identiteitslab zal bestaan uit een aantal sprints, pilots en Meetups waarin concepten worden opgehaald, onderzocht en getest in gemeentelijke context. Waag organiseert deze bijeenkomsten in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarnaast brengt Waag expertise in rond digitale identiteit, zoals die via o.a. het project DECODE worden onderzocht en ontwikkeld.

contact

Wil je contact opnemen met een van deze partijen stuur een mailtje naar digilab@waag.org