Digitale Identiteitslab bij Fieldlab Common Ground @Zwolle

Met o.a. eerste resultaten designsprints

Het Digitale Identiteitslab zal aanwezig zijn tijdens Fieldlab Commons Grounds in Zwolle (24-28 september). Op maandag 24 september vindt er een exportsessie plaats onder leiding van Donovan Karamat Ali. Onderwerp is de opzet van een toetsingskader voor digitale identiteit. Hoe kunnen (soms tegenstrijdige) principes als autonomie, gemak, veiligheid en collectiviteit besproken en gewogen worden? Wat kan er geleerd worden van projecten zoals Decode?

Van dinsdag tot woensdag vindt de eerste designsprint plaats. Hierin werken een aantal Noord-Nederlandse gemeenten aan een casus. Meer informatie over deze en de twee andere sprints volgt. Op woensdag om 10:30u presenteert de gemeente Nijmegen resultaten en knelpunten uit de pilot die zij met IRMA ondernemen. Bij de afsluitende presentatie op vrijdagmiddag zijn de eerste resultaten van de de designsprint te zien. 

Bekijk het hele programma hier.