Wegingskader voor een nieuwe balans

Kun je online kenbaar maken wie je bent en wat je wilt?

Ter afsluiting van het Digitale Identiteitslab publiceert Waag ‘Digitale Identiteit: een nieuwe balans‘ (PDF).  

Kun je online kenbaar maken wie je bent en wat je wilt? Of hebben we onszelf veroordeeld tot technologie die ondoorzichtig, onbetrouwbaar, onveilig en onvoldoende is?

Met een brede groep betrokkenen hebben we dit de afgelopen maanden onderzocht in het Digitale Identiteitslab. De uitkomsten hiervan hebben we verzameld in een publicatie en samengevat in een wegingskader.

Het wegingskader heeft tot doel gezamenlijk en geordend na te kunnen denken over ethiek, waarden en normen voor Digitale Identiteit. Het wil bijdragen aan het debat en de visievorming op dit onderwerp en streeft naar een integere toepassing van nieuwe technologie in de maatschappij door inzicht te geven in ethische dilemma’s en mogelijke strategieën om hiermee om te gaan.

Het wegingskader Digitale Identiteit:

  • ordent de input uit het Digitale Identiteitslab en combineert dit met bestaande frameworks voor waarden en technologie;
  • geeft een kader waarin technische requirements logisch en herleidbaar volgen uit een set waarden en normen.

Het wegingskader is bedoeld voor de deelnemers van het Digitale Identiteitslab en alle medewerkers van overheden, bedrijven en organisaties die zich willen verdiepen in nieuwe vormen van digitale identiteit en het delen van persoonlijke data.